Twin Yamaha Four Stroke F250XA 25" Mechanical 250hp